Κόσιαβας – Κουζιώκας ΑΕΒΕ

BOCCA
ΚΟΣΙΑΒΑΣ – ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ
Εμπορία νωπών & κατεψυγμένων τροφίμων.

Η εταιρεία ξεκίνησε από το 1968 με αντικείμενο εργασιών τη χονδρική πώληση νωπών τροφίμων όπως βοδινών και χοιρινών κρεάτων, πουλερικών, αμνοεριφίων και κατεψυγμένων τροφίμων ομοίως κρεάτων, πουλερικών, ιχθύων και λαχανικών.
Το 1989 έκανε νέες εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα, πιο σύγχρονες στο Πεδίο Άρεως στον Βόλο, ενώ από το 1999 δημιούργησε μία σύγχρονη μονάδα εμπορίας αλλά και επεξεργασίας κρεάτων στην Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

Διαθέτει κωδικούς αριθμούς έγκρισης Ε.Ε. για την επεξεργασία κρεάτων, για την παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και την καταλληλόλητα ψυκτικής αποθήκης.

Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα του χονδρεμπορίου αλλά και της επεξεργασίας νωπών κρεάτων, καθώς επίσης και της χονδρικής πώλησης νωπών και κατεψυγμένων κρεατοσκευασμάτων, κατεψυγμένων κρεάτων και λοιπών κατεψυγμένων τροφίμων.

Διαθέτει δικό της στόλο μεταφορικών μέσων αυτοκίνητα ψυγεία, με τον οποίο μεταφέρει τα εμπορεύματα στην πόρτα του πελάτη με συνέπεια και υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την έγκαιρη παράδοση και την τιμή.

Share This