Πρόσκληση 10/09/2017

Πρόσκληση 10/09/2017

Πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΚΟΣΙΑΒΑΣ-ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ» στην 23η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00,...
Πρόσκληση 10/09/2017

Πρόσκληση 25/09/2016

Πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΚΟΣΙΑΒΑΣ-ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ» στην 22η (Τακτική) Γενική Συνέλευση την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00,...